Đánh giá: 
Điểm trung bình:  6.9 /  10 (  55 lượt đánh giá )